Zarząd

Rafał Holanowski  -  Prezes Zarządu

 

 

Patrycja Katkowska - Wiceprezes Zarządu, Kierownik Projektu