KPSZW

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU

PROJEKT UCHWAŁY

PLAN POŁĄCZENIA

 

 

KRAJOWY PROGRAM SZPITALNYCH ZAKUPÓW WSPÓLNYCH, to proces dający szpitalom coś więcej niż produkt końcowy w postaci zakupu produktu medycznego, czy usługi. To gotowa „recepta” na tańsze zakupy i bogatszą ofertę rynkową. To również pewien sformalizowany i powtarzalny proces ułatwiający funkcjonowanie szpitala, wskazujący kolejność następujących po sobie działań. Nasz program to także wiele dodatkowych i nieodpłatnych usług na rzecz szpitali obejmujących, m.in. wsparcie prawne oraz stały monitoring prowadzonych działań.

Przykładowy katalog zamówień w ramach KPSZW®:

 1. PŁYNY INFUZYJNE I PREPARATY DO ŻYWIENIA

 2. LEKI DZIAŁAJĄCE NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

 3. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

 4. DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

 5. MATERIAŁY OPATRUNKOWE I OBŁOŻENIA SZPITALNE

 6. MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 7. MATERIAŁY SZEWNE

 8. ANTYBIOTYKI

 9. GAZY MEDYCZNE I TECHNICZNE

 10. RĘKAWICE MEDYCZNE

 11. ENERGIA ELEKTRYCZNA

 12. GAZ ZIEMNY

Poniżej znajduje się ramowy Harmonogram Grup Zakupowych z podziałem na kategorie asortymentowe i planowane terminy przeprowadzenia postępowań. Możliwe są również inne postępowania uzależnione od potrzeb zakupowych szpitali.

Harmonogram Grup Zakupowych