Przystąpienie do Programu

GWARANTUJEMY MINIMUM FORMALNOŚCI

Cenimy Państwa i swój czas, więc zapewniamy minimum formalności związanych z przystąpieniem szpitala do Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych®.

Dołączenie do naszego Programu składa się z kilku prostych kroków, schemat postępowania:

 

Nowa procedura dla nowych członków

I etap : przystąpienie do Programu

 

1. Zapoznanie z dokumentami

- umowa o współpracy i załącznikiem (dane osób do kontaktu, informacja o aktualnych umowach )

- Regulaminem KPSZW

- Wzór zaproszenie do udziału w Szpitalnej Grupie Zakupowej

- Wzór pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania przetargowego

2. Podpisanie Umowy o współpracy, akceptacja regulaminu oraz parafowanie wzoru zaproszenia i pełnomocnictwa.

 

II etap- członkostwo w Grupie Zakupowej

 

  1. Przesłanie harmonogramu postępowań.
  2. Przesłanie zaproszenia do uczestnictwa w Grupie wraz z pełnomocnictwem.
  3. Odesłanie podpisanego pełnomocnictwa  równoznaczne z przyjęciem zaproszenia
  4. Przesłanie przez SH do akceptacji SIWZ oraz do uzupełnienia formularza asortymentowo- cenowego
  5. Akceptacja SIWZ przez Członka Grupy i odesłanie wypełnionego formularza asortymentowo – cenowego
  6. Przesłanie przez SH do akceptacji szacunku.
  7. Akceptacja szacunku przez Członka Grupy
  8. Publikacja przez SH ogłoszenia o zamówieniu

 

III etap- podpisanie umów

 

1. Podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Członkiem Grupy a Wykonawcą

2. Podpisanie umowy pomiędzy Wykonawcą a Supra Holding S.A.