ZALETY

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE SZPITALE … OD HELU PO ZAKOPANE

Naszą ofertę kierujemy do każdego szpitala w Polsce.

GWARANTUJEMY MOŻLIWOŚĆ WYSOKICH OSZCZĘDNOŚCI

Podstawową i najważniejszą korzyścią z uczestnictwa szpitali w KPSZW® są oszczędności finansowe, które w skali całego kraju mogą sięgać dziesiątków milionów złotych. Oszczędności, które już wygenerowaliśmy przekraczają 40% kwot dotychczas wydatkowanych przez szpital na  zakup danego asortymentu. Mechanizm naszych działań jest niezwykle prosty. Łączymy zamówienia poszczególnych szpitali. Im większe zamówienie, tym mniejsza jednostkowa cena za dany produkt czy usługę. Szpital dokonując zakupów w grupie szpitali, najczęściej zamawia tyle samo co wcześniej, ale ostatecznie płaci mniej. Dzięki temu uczestnikom Grupy Zakupowej pozostają środki na dodatkowe zakupy lub inwestycje.

OFERUJEMY NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

Dzięki dużej skali zamówień oferty przedstawiają nie tylko dotychczasowi wykonawcy i usługodawcy. Często pojawiają się zupełnie nowi wykonawcy z bogatą ofertą obejmującą najnowsze rozwiązania i technologie. Różnorodność napływających ofert sprawia, że szpitale mogą wybrać te, o najlepszej jakości i parametrach najbardziej odpowiednich dla nich samych. W ten sposób pragniemy wychodzić naprzeciw a nawet wyprzedzać oczekiwania szpitali.

KOORDYNUJEMY DZIAŁANIA

Bierzemy na siebie koordynację współpracy pomiędzy Działami Zamówień Publicznych w poszczególnych szpitalach. Taka ścisła współpraca sprzyja wymianie doświadczeń i umacnianiu pozytywnych relacji pomiędzy szpitalami.

DORADZAMY

Wartością dodaną do wygenerowanych przez nas oszczędności jest nieodpłatne doradztwo w zakresie procedur przetargowych i wsparcie prawne dla uczestników Grupy Zakupowej. Jeżeli macie Państwo takie życzenie, możemy dokonać audytu przeprowadzonych w Państwa placówce postępowań przetargowych. Zbadamy i przeanalizujemy treść zapisów wszystkich dokumentów postępowania, oraz ocenimy ich zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami , oraz praktyką postępowań o zamówieniach publicznych.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Nasza obsługa dla szpitala ma charakter całkowicie nieodpłatny. Poczynione przez nas oszczędności mogą mieć realny wpływ na poprawę płynności finansowej jednostki medycznej.

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Doradzamy szpitalom w zakresie prowadzonej przez nie polityki energetycznej. Analizujemy strukturę zużycia energii elektrycznej. Rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania energetyczne optymalizujące i minimalizujące koszty zużywanej energii oraz koszty zmienne dystrybucji (energia bierna, zmiana sposobu zasilania). Prowadzimy sprawy związane z zakupem energii zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (wybór optymalnej oferty, organizacja przetargu, koordynacja procesu zmiany dostawcy, rozdzielenie umów na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej). Na bieżąco monitorujemy rynek wytwórców energii i notowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Prowadzimy kontrolę rozliczeń i prowadzimy postępowania reklamacyjne.

PROPONUJEMY EFEKTYWNE FINANSOWO I SPRAWDZONE NA ŚWIECIE ROZWIĄZANIA

W krajach zachodnich ponad 70% wartości zakupów dokonywanych jest w formie zakupów grupowych.

SPRAWNIE REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W ramach Grupy Supra przeprowadziliśmy już kilka tysięcy przetargów.

DO OBSŁUGI SZPITALI DEDYKUJEMY DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW

Nasi pracownicy to także osoby z doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami Ochrony Zdrowia.

PRACUJEMY W OPARCIU O NAJLEPSZE KRAJOWE I ZAGRANICZNE STANDARDY JAKOŚCI (TOTAL QUALITY MANAGEMENT - TQM)

W pracy stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług oraz na profesjonalizm działań.